Projekty EU

Projekt CZ.01.4.04/0.0/15_0005/0000193

Vývoj systému SKYPOS

je spolufinancován Evropskou unií.

Bude vytvořen systém SkyPOS, zaměřený na malé firmy z maloobchodu.

SkyPOS bude řešen modulárně (škálovatelně) a cloudově (bez nutnosti instalace).

Během realizace projektu dojde k vytvoření dvou pracovních míst.

Realizace: 3.6.2015 - 2.6.2018

Success story

07.02.2017
První vlna elektronické evidence tržeb je za námi a do spuštění druhé vlny zbývá 16 pracovních dní. Během první vlny se... Více