Domů » 1. část pravidelné rubriky Inspekce produktů pomocí kontrolního vážení a rentgenu

1. část pravidelné rubriky Inspekce produktů pomocí kontrolního vážení a rentgenu

Datum: 26. 11. 2018   •   Autor: Helena Lewingerová   •   Rubrika: Články
Zpět na výpis článků

Někteří lidé mohli mít v minulosti zkušenost s nečekaným nálezem něčeho nepatřičného v zakoupené potravině. Nelze se divit reakci znechucení, hněvu a možná i strachu. Taková příhoda může někdy také výrazně poškodit dobré jméno Vašich výrobků i léta budované značky, že?

Několik úvodních vět a máme jasno, proč se v potravinářském průmyslu tak často setkáváme s potřebou odhalit v potravinách cokoli, co se mohlo z výrobního procesu do produktu dostat omylem.

I když budeme k výrobě potravin přistupovat s maximální pečlivostí a opatrností, může se stát, že při výrobním procesu se dostanou do výrobku nežádoucí části (příkladem mohou být kamínky, kosti, plasty i kovové části). Odhalit nám je pomohou rentgeny. Tak jako rentgeny se staly zdatnými pomocníky stomatologa (pro rychlost, vypovídající hodnotu obrazu skýtajícího dosud obtížně dostupný pohled i pocit jistoty při následném výkonu), jejich využívání oceňují stále více i pracovníci v potravinářském průmyslu ze stejných důvodů.

Dobrou zprávou poslední doby je vyšší spolehlivost, životnost i cenová dostupnost nových modelů rentgenů. Technický pokrok v této oblasti nabízí další evoluční krok. Od již léta používaným detektorům kovů (historicky nejběžnější metodě jak odhalit kontaminaci kovy), k využití výhod potravinářského rentgenu. A tím výrazně posílit prevenci díky schopnosti rentgenových paprsků detekovat širší spektrum kontaminantů a upozornit na další anomálie v obalu. Rentgenové záření zjistí větší rozmanitost objektů a kovu, ale rentgenové systémy nabízejí další možnosti kontroly kvality (např. úplnost počtu, virtuální vážení, optimální plnění) a to s pomocí jednoho zařízení.

Co je třeba vzít v úvahu při možné inovaci?

Výběr nejlepšího detekčního systému pro Vaše zpracování potravin vyžaduje vyhodnocení několika faktorů.

Správné řešení závisí na Vašich potřebách, rozpočtu a vhodnosti v rámci Vaší výrobní linky (rozměry produktů, prostorové možnosti pro vhodné umístění stroje v souladu s výrobním programem).

Dnes se zastavíme u několika klíčových oblastí, které je třeba vyhodnotit a promyslet.

Pomocí kontrolní váhy můžeme ověřit, případně vyřadit produkty mimo přípustné váhové limity, tak aby výsledný výrobek splňoval požadované normy kvality. Zákazníka můžeme ztratit nebo ohrozit dobré jméno značky tím, že bychom dodali část naší výroby v neodpovídající kvalitě (resp. hmotnosti). A tím možná ztratíme v očích zákazníků důvěryhodnost.

Jak zajistit, že veškeré vyrobené produkty z výrobní linky mají odpovídající kvalitu a hmotnost?

Důležitým ukazatelem je váha výrobku. Důvodem je to, že jakýkoliv produkt, který si můžeme představit, má jasně definovaný výrobní postup. Z jakého materiálu je vyroben, jaké součásti či ingredience musí obsahovat. Tyto jednotlivé části mají svojí váhu, která se promítne do celkové hmotnosti produktu. Abychom zajistili, že jsou v produktu obsaženy, musíme se ujistit, že ve výrobním procesu nebylo nic vynecháno.

Této situace ve výrobním procesu si je Japonská společnost Antritsu velmi dobře vědoma. Zaměřila se na řešení dle potřeb výrobců potravin a z toho důvodu do provozních linek dodává kontrolní váhy. Úkolem těchto vah je zajistit, aby produkt byl v povolené toleranci váhy. Ani méně nebo více.

V příštím pokračování se můžete těšit na podrobnější popis kontrolních vah.

Social Zpět na začátek