GS5 watch

Domů » Software » GS5 watch

GS5 watch

GS5 watch je inteligentní nástroj, který automaticky pořizuje a archivuje video dokumentaci některých, uživatelem definovaných, událostí.

GS5 watch

Chcete mít prodejnu pod kontrolou?

Nahrávejte pouze podezřelé chování

Informace

Kamerový systém

Kamerový systém je inteligentní nástroj, který automaticky pořizuje a archivuje video dokumentaci některých, uživatelem definovaných, událostí. Jedná se především o situace, které mohou souviset s nelegálním chováním samotné obsluhy nebo zákazníků.Událostí může být například spuštění určité akce systému nebo výskyt předem definovaného postupu obsluhy pokladny, jako je například storno. Dále se může jednat o otevření pokladní zásuvky bez prodeje a tak podobně.

Dokumentace detekovaných událostí může být automaticky přenášena na centrálu řetězce či do vašeho počítače. Zkrátka tam, kam se nahrávka archivuje.

Výhodou kamerového systému je minimální čas strávený nad nahrávkami. Není totiž potřeba sledovat několik hodin záznamu, stačí si projet podezřelé situace.

V případě, že je kamerový systém nainstalovaný do provozoven řetězce, má centrála také samozřejmě možnost živě sledovat obraz kterékoliv kamery z kterékoliv prodejny.

Řešení je vhodné jak pro řetězce prodejen, tak i pro samostatnou prodejnu.

Napište nám