Domů » Software » GS5 terminal

GS5 terminal

Mobilní aplikace GS5 Terminál je určena pro pracovníky, kteří provádějí na prodejnách inventury pomocí ručních terminálů (popř. telefonů). Aplikace slouží k rychlému náhledu na jednotlivé zboží na dané prodejně.

GS5 terminal

CO NABÍZÍ GS5 terminal?


  • Aplikace slouží k rychlému náhledu na jednotlivé zboží
  • Aplikace dokáže dohledat zboží pomocí:
  • • Skenování prodejního čísla nebo interního kódu
  • • Vyhledání na základě zadaných vyhledávacích omezujících podmínek
  • Aplikace zobrazuje aktuální cenu, zásobu, objem prodeje, skladový pohyb, rezervované množství a další
  • Hlavní přínos aplikace je její využití v rámci inventur

Informace

Mobilní aplikace GS5 Terminál je určena pro pracovníky, kteří provádějí na prodejnách inventury pomocí ručních terminálů (popř. telefonů).
Aplikace slouží k rychlému náhledu na jednotlivé zboží aplikace GS5 Store na dané prodejně.
Aplikace dokáže dohledat zboží pomocí:
• Skenování prodejního čísla nebo interního kódu
• Vyhledání na základě zadaných vyhledávacích omezujících podmínek
Aplikace zobrazuje pro vyhledané zboží následující údaje – aktuální cena, aktuální zásoba, objem dnešního prodeje, poslední skladový pohyb, rezervované množství, interní kód, externí kód, prodejní číslo, velikost balení, sortiment, prodejní skupina, prodejní podskupina, poznámka, popř. údaje o aktuální prodejní akci, které je dané zboží součástí.
Hlavní přínos aplikace je její využití v rámci inventur. Pomocí aplikace je možné pořizovat doklad do úplné nebo částečné inventury a to rychlým skenováním s následným zápisem množství.
Akce, které jsou pro danou inventuru umožněny:
• Zápis inventurního dokladu – pořizování inventurního dokladu cyklickým vyhledáním zboží s následným zápisem množství.
• Soupis inventurních stavů – zobrazení seznamu zboží, které je obsahem všech naskladňovacích dokladů dané inventury.
• Přehled inventurních dokladů – zobrazení seznamu všech naskladňovacích dokladů dané inventury.
• Přehled inventurních rozdílů – zobrazení seznamu zboží, které jsou obsahem všech vyskladňovacích a naskladňovacích dokladů dané inventury a u každého zboží je vypočten inventurní rozdíl.
Aplikace výrazným způsobem urychluje a zpřehledňuje inventurní proces na prodejnách vybavených pokladním softawarem GS5 Store.

Nezávazná poptávka

Vyplňte a odešlete formulář nebo nám zavolejte +420 267 997 111