Domů » Služba » WELMEC

WELMEC

O co se jedná?

V podstatě jde o naplnění již existující legislativy, a to o propojení digitální obchodní váhy s neautomatickou činností (v dokumentech NAWI) a pokladny nebo pokladního systému, který s daty z váhy pracuje (v dokumentech EPOS),  a úředního ověřování těchto kompletů. Výbor WELMEC specifikuje průběh úředního ověření  NAWI + EPOS.

 

Jakého zařízení se legislativa týká?

Jak již bylo uvedeno, vztahuje se na propojení váhy s neautomatickou činností a pokladny nebo pokladního systému, které jsou určeny pro přímý prodej. Netýká se však vah s tiskem určených pouze pro nahrávání údajů jako je cena, název položky a další. Jedná se jak o váhy již používané, tak  o váhy nově uváděné na trh.

 

Kdo za toto zodpovídá?

Ze znění legislativy vyplývá, že za její naplnění odpovídá uživatel. Pokud jste našim zákazníkem, neváhejte se na nás obrátit. Rádi Vám pomůžeme.

 

Co potřebujete?

Ke splnění této legislativy je potřeba ověřit zařízení jako celek. Ověření zařízení jako celku (NAWI + EPOS) zajišťuje výhradně výrobce nebo dodavatel vah. K tomuto kroku je nezbytností Certifikát schválení typu NAWI a Test certifikát pro Epos. Certifikát schválení typu NAWI je u našich vah samozřejmostí. Dále je k ověření celku potřeba Test certifikát pro Epos, jenž zajišťuje výrobce nebo dodavatel EPOS.

Naše váhy, kterých se nařízení týká:

Obchodní váhy s komunikací: DS 650 E, DS 700 E, DS 788, DS 782

Váhoskenery: DS 980, DS 866, DS 860

 

Co je tedy třeba udělat?

Váhu je při instalaci do provozu, nebo u již provozovaných vah nejpozději v roce kdy má být provedeno následné úřední ověření, třeba nově uvést do provozu jako váhu s EPOS, tedy provést nové EU ověření – posouzení shody. Chcete-li váhu propojit s EPOS, nebo úředně ověřit již propojenou, pošlete nám na servis@novumglobal.eu vyplněnou Žádost o EU ověření – posouzení shody, uvedení do provozu pro Vás zajistíme.