Domů » Společnost » Fondy EU

Projekt CZ.01.4.04/0.0/15_0005/0000193

Vývoj systému SKYPOS

je spolufinancován Evropskou unií.

Bude vytvořen systém SkyPOS, zaměřený na malé firmy z maloobchodu.

SkyPOS bude řešen modulárně (škálovatelně) a cloudově (bez nutnosti instalace).

Během realizace projektu dojde k vytvoření tří pracovních míst.

Realizace: 3.6.2015 – 31.12.2018

Prodej služby SkyPOS