Domů » Služba » Kalibrace a cejchování vah

Zajišťujeme kalibraci a cejchování vah

Obchodní váhy používané pro prodej zboží, či pro určování hodnoty zboží anebo její kontrolu musí být pro tyto účely řádně úředně ověřené (ocejchované).

Všechny naše kontrolní váhy jsou prvotně úředně ověřené již od výrobce.

Úřední ověření má vždy platnost dva roky a platí do konce daného kalendářního roku a proto je potřeba jej pravidelně obnovovat (druhotné ověřování).

Dále váhy připojené k pokladně či pokladnímu systému musí být speciálně ověřené (certifikované) dle nařízení WELMEC.

U průmyslových sestav provádíme zpravidla ověřování až po kompletaci zařízení.

Pokud používáte váhu jako pracovní měřidlo, nabízíme také pravidelné kalibrace vah včetně vystavení kalibračního protokolu pro účely auditu.

Servis vah, kalibrace vah a všechny tyto úkony Vám rádi provedeme u Vás po celé ČR díky síti servisních středisek anebo přímo na jedné z našich poboček Praze, Brně a Opavě.

Objednávejte na emailové adrese:

servis@novumglobal.eu

Nebo na telefonním čísle:

+420 267 997 100

Na úřední ověření se nevztahuje záruka, pokud přímo nesouvisí s vykonáním záručního servisu.