CHD aktualizace vzešlá ze změny v zákoně o DPH

Domů » Články » CHD aktualizace vzešlá ze změny v zákoně o DPH

CHD aktualizace vzešlá ze změny v zákoně o DPH

Datum: 29. 08. 2019   •   Autor: Robert Klíma   •   Rubrika: Články
Zpět na výpis článků

Vážení zákazníci,

dne 1.4.2019 vešly v platnost změny v zákoně o DPH s tím, že nyní platí šestiměsíční přechodné období. Povinná aktualizace všech pokladních systému musí být provedena do 30.9.2019 pro všechny plátce DPH, jinak hrozí sankce ze strany FÚ.

Jedná se o následující dvě podstatné změny:

Zaokrouhlení

  • § 36 odst. 5 zákona o DPH – Zde je nově stanoveno, že do základu daně se nezahrnuje částka vzniklá zaokrouhlením celkové úplaty při platbě v hotovosti na celé koruny. Dnes není v zákoně uvedeno, jak naložit se zaokrouhlovacím rozdílem (celkové úplaty) a je tolerován postup, kdy je zaokrouhlovací rozdíl jak zatížen DPH, tak vyúčtován bez DPH.

Způsob výpočtu DPH

  • § 37 upravuje výpočet daně – Výpočet daně způsobem „zdola“ zůstává stejný (cena plnění bez DPH x sazba daně), mění se způsob výpočtu daně „shora“. Dnes se daň vypočítá tak, že cena včetně daně se násobí příslušným koeficientem (např. pro sazbu DPH 21 % je koeficient 0,1736). Nově se bude daň počítat jako rozdíl ceny včetně daně a ceny bez daně, která bude zjištěna jako podíl ceny včetně daně a částky 1,21 pro základní sazbu daně, 1,15 pro první sníženou sazbu daně a 1,1 pro druhou sníženou sazbu daně.

Příklad: byla dosažená celková tržba ve výši 2000 Kč, a to v sazbě DPH = 21%. Podle stávající metodiky se hodnota DPH vypočte přes koeficient jako součin 2000 * 0,1736 = 347,20 Kč a hodnota základu daně pak odpovídá částce 1652,80 Kč. Podle nové úpravy se ale bude hodnota DPH počítat podle vzorce TRZBA – {TRZBA / [100 + DPH) / 100]}, takže pro výše uvedený příklad tržby by se hodnota DPH vypočítala 2000 – {2000 / [100 + 21) / 100]} = 2000 – 1652,8925… = 347,1075… a to po zaokrouhlení nahoru na 2 desetinná místa odpovídá částce 347,11 Kč a hodnota základu daně pak odpovídá částce 1652,89 Kč.

 

Co to pro Vás znamená?

Pro uživatele registračních pokladen CHD (těchto typů: 3050, 3850, 5850, 5880) to znamená nutné nasazení nového firmwaru pokladny. Tento firmware včetně důležité aktualizace bude uvolněn 2.9.2019 pro dealery a partnerskou síť a následně 16.9.2019 pro všechny.

Protože nové změny DPH jsou povinné a požadavek vyšel od státní instituce, bude tato aktualizace přístupná po zaplacení licenčního poplatku, přes online nákup v novém webovém systému, který jsme pro Vás připravili.

 

Jak dále postupovat?

Nejjednodušší způsob je kontaktovat svého dodavatele pokladny nebo svoje servisní středisko. Technik pro Vás provede aktualizaci pokladny v dohodnutém termínu.

Nemáte-li možnost kontaktovat svého servisního technika, můžete provést celou operaci vlastními silami podle jednoduchého postupu, který zde bude zveřejněn od 16.9.2019. Zároveň bude zpřístupněna webová stránka, umožňující registraci pokladny, nákup licence, platbu a také možnost vzdáleného nasazení nového firmware na libovolnou pokladnu. Celý proces trvá pouze pár minut a připravujeme pro Vás podrobný návod i instruktážní video.

Cena licence za jednu pokladnu: 980,-Kč bez DPH

Děkujeme Vám za pozornost

 

Váš tým Novum Global

Pro správu pokladen, objednávání a placení licencí jsme pro Vás vytvořili webovou aplikaci „NG OLP“ , kde také naleznete podrobný manuál a instruktážní videa. Manuál nalezete po vstupu do webové aplikace, ve spodní liště.

 

Social Zpět na začátek