CHD aktualizace vzešlá ze změny v zákoně o DPH

Domů » Články » CHD aktualizace vzešlá ze změny v zákoně o DPH

CHD aktualizace vzešlá ze změny v zákoně o DPH

Datum: 21. 01. 2020   •   Autor: Robert Klíma   •   Rubrika: Články
Zpět na výpis článků

Vážení zákazníci,

dne 1.4.2019 vešly v platnost změny v zákoně o DPH s tím, že platilo šestiměsíční přechodné období. Poté musela být aktualizace všech pokladních systému provedena do 30.9.2019 u všech plátců DPH. Pokud jste aktualizaci neprovedli v tomto vymezeném časovém období, hrozí Vám sankce ze strany FÚ.

Jedná se o následující dvě podstatné změny:

Zaokrouhlení

  • § 36 odst. 5 zákona o DPH – Zde je nově stanoveno, že do základu daně se nezahrnuje částka vzniklá zaokrouhlením celkové úplaty při platbě v hotovosti na celé koruny. Dnes není v zákoně uvedeno, jak naložit se zaokrouhlovacím rozdílem (celkové úplaty) a je tolerován postup, kdy je zaokrouhlovací rozdíl jak zatížen DPH, tak vyúčtován bez DPH.

Způsob výpočtu DPH

  • § 37 upravuje výpočet daně – Výpočet daně způsobem „zdola“ zůstává stejný (cena plnění bez DPH x sazba daně), mění se způsob výpočtu daně „shora“. Dnes se daň vypočítá tak, že cena včetně daně se násobí příslušným koeficientem (např. pro sazbu DPH 21 % je koeficient 0,1736). Nově se bude daň počítat jako rozdíl ceny včetně daně a ceny bez daně, která bude zjištěna jako podíl ceny včetně daně a částky 1,21 pro základní sazbu daně, 1,15 pro první sníženou sazbu daně a 1,1 pro druhou sníženou sazbu daně.

Příklad: byla dosažená celková tržba ve výši 2000 Kč, a to v sazbě DPH = 21%. Podle stávající metodiky se hodnota DPH vypočte přes koeficient jako součin 2000 * 0,1736 = 347,20 Kč a hodnota základu daně pak odpovídá částce 1652,80 Kč. Podle nové úpravy se ale bude hodnota DPH počítat podle vzorce TRZBA – {TRZBA / [100 + DPH) / 100]}, takže pro výše uvedený příklad tržby by se hodnota DPH vypočítala 2000 – {2000 / [100 + 21) / 100]} = 2000 – 1652,8925… = 347,1075… a to po zaokrouhlení nahoru na 2 desetinná místa odpovídá částce 347,11 Kč a hodnota základu daně pak odpovídá částce 1652,89 Kč.

 

Co to pro Vás znamená?

Pro uživatele registračních pokladen CHD (těchto typů: 3050, 3850, 5850, 5880) to znamená nutné nasazení nového firmwaru pokladny. Tento firmware včetně důležité aktualizace byl uvolněn 2.9.2019 pro dealery a partnerskou síť a následně 16.9.2019 pro všechny.

Protože nové změny DPH jsou povinné a požadavek vyšel od státní instituce, bude tato aktualizace přístupná po zaplacení licenčního poplatku, přes online nákup v novém webovém systému, který jsme pro Vás připravili.

 

Jak dále postupovat?

Nejjednodušší způsob je kontaktovat svého dodavatele pokladny nebo svoje servisní středisko. Technik pro Vás provede aktualizaci pokladny v dohodnutém termínu.

Nemáte-li možnost kontaktovat svého servisního technika, můžete provést celou operaci vlastními silami. K tomuto účelu je zpřístupněna webová stránka, umožňující registraci pokladny, nákup licence, platbu a také možnost vzdáleného nasazení nového firmware na libovolnou pokladnu. Celý proces trvá pouze pár minut a připravujeme pro Vás podrobný návod i instruktážní video.

Cena licence za jednu pokladnu: 980,-Kč bez DPH

Děkujeme Vám za pozornost

 

Váš tým Novum Global

Pro správu pokladen, objednávání a placení licencí jsme pro Vás vytvořili webovou aplikaci „NG OLP“ , kde také naleznete podrobný manuál a instruktážní videa. Manuál nalezete po vstupu do webové aplikace, ve spodní liště.

 

Social Zpět na začátek