Domů » Napsali o nás

Napsali o nás

Datum: 03. 08. 2022   •   Autor: Helena Lewingerová   •   Rubrika: Články
Zpět na výpis článků

DO PRODEJEN VSTUPUJE DIGITÁLNÍ REVOLUCE

DO VYBAVENÍ OBCHODŮ ČÍM DÁL RYCHLEJI PRONIKAJÍ DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE, KTERÉ ZRYCHLUJÍ A ZEFEKTIVŇUJÍ PRODEJ.

Umělá inteligence se stává naprosto běžnou součástí našich životů. Díky ní je možně zavádět čím dál pokročilejší automatizaci procesů a zároveň snižovat chybovost.

KONEC NESPRÁVNÝCH TLAČÍTEK

Pokud prodejna funguje tak, že je zapotřebí, aby si zákazník zboží sám zvážil a vytiskl etiketu, může se stát, že z nabídky nevybere správný produkt. Řešením je chytrá váha vybavená technologií automatického rozeznávání produktů, která mu s výběrem pomůže. „Zákazník přijde k samoobslužné váze, položí na ni váženou položku a kamera, která je zabudovaná ve váze a která snímá prostor vážící plošinky, rozpozná, co je na váze, a následně zákazníkovi na displeji nabídne tlačítko pro potvrzení produktu. Zákazník jej kliknutím potvrdí, položka se zváží a vytiskne se etiketa,” vysvětluje Robert Klima, Key Account Manager společnosti Novum Global. Nakupující tak nemusí zdlouhavě hledat v katalozích různého zboží a hledat správnou položku. Pro obchodníka toto řešení představuje konec ztrát, protože odpadne možnost, že zákazník vybere jinou položku.

AUTOMATICKY POZNÁ ZBOŽÍ I VĚK

Umělá inteligence umí ovšem zajít ještě dál. Většina self-checkout neboli samoobslužných pokladen dnes využívá jako kontrolní prvek kontrolu hmotnosti produktu, který zákazník naskenuje. Tedy pokud pokladna ví, že konkrétní produkt má danou váhu. ,,Tento prvek ochrany se ale dá obejít, pokud najdete levnější produkt se stejnou váhou. A zde přichází na pomoc Al, která tomu může zabránit,” upozorňuje Robert Klíma. Jedná se o malou přestavbu, kdy se nad samo obslužnou pokladnu namontuje speciálně upravená světelná tyč vybavená kamerou, která nahradí stávající osvětlení. Nová tyč je přitom zahnuta tak, aby kamera viděla na vážící prostor váhoskeneru. ,,Celý systém řídí aplikace, která se dokáže naučit rozpoznat vážené pro dukty. Díky tomu zákazník nedokáže skenovaný nebo vážený produkt zaměnit. Pokud je systém doplněný ještě aplikací, kterou jsem popisoval u váhy, dokáže rovnou na obrazovce samoobslužné pokladny nabídnout zákazníkovi i správný produkt. Zákazník se tak nesplete a obchodník má jistotu, že prodejem přes nehlídaný úsek nezvyšuje svou ztrátu,” popisuje Robert Klíma.

Další oblastí, která je spojena se samoobslužným odbavováním u pokladen, je hlídání věku zákazníků nakupujících zboží, které podléhá ověření plnoletosti. ,,Stroje zatím bohužel nedokáží rozpoznat rozdíl mezi osmnáctiletým, který právě získal status dospělého, a tím, kterému je sedmnáct, ale vypadá o něco starší. To se řeší tak, že se nastaví vyšší hranice věku, kde je jistota, že strojové učení tento věk rozpozná. Řekněme někde kolem pětatřiceti let. Starší nakupující tedy pokladna za pomocí umělé inteligence pozná a nákup jim umožní. A pokud nakupuje někdo mladší, přivolá obsluhu, která může věk ověřit a potvrdit,” vysvětluje Robert Klíma. Další otázkou je v tomto případě splnění požadavků na GDPR, které je ošetřeno tak, že obličeje, podle kterých software věk rozpoznává, nejsou nikde zaznamenávány a data tak zůstávají anonymní. Případně jsou přeměněna tak, aby podle nich nebylo možné nikoho identifikovat. Přínosem umělé inteligence je ze jména urychlení celkového procesu odbavení na vahách či self-checkout zóně a snížení ztrát obchodníka. Její nasazeni je vhodné jak do velkých supermarketů, tak do malých večerek, resp. všude tam, kde je zboží zapotřebí vážit.

OTEVŘENO STÁLE

Díky vyspělým digitálním technologiím u nás již fungují dvě prodejny skupiny Coop, které ve Strakonicích a v Českém Krumlově spotřebitelům nabízejí nákup 24/7. Přes den fungují jako prodejny s obsluhou, po zavírací době se promění na samoobslužné. U nás jde zatím o průkopníky, nicméně tyto typy prodejen běžně fungují ve Spojených státech, odkud se rozšířily do Asie a následně do Skandinávie, Německa a do Francie. České prodejny jsou koncipovány jako klasické kamenné, zatímco ve zbytku Evropy jde zejména o menší kontejnerové prodejny s omezeným sortimentem. Po zavírací době jsou zákaznici dovnitř vpuštěni na základě bankovní identity. Problémem tak není ani prodej alkoholu nebo tabákového zboží. Bezobslužný systém přitom není vhodný jen pro potravinářský segment, ale je využitelný pro celou škálu dalších formátů. „V případě kontejnerových prodejen je možné systém využít prakticky pro jakékoli zboží.  Je možné prodávat pet food, nealko i alko nápoje, nicméně také třeba elektroniku,” vysvětluje Pavel Kozler ze společnosti Knowinstore. „Pokud o tento typ prodejny obchodník projeví zájem, jsme připraveni dodat mu ji na klíč, včetně stavebního povolení,” říká Pavel Kozler.

Takový systém kromě jiného zahrnuje bezpečnostní software, který prodejnu otevře, po dobu nákupu zákazníka sleduje a umožní mu zaplatit a odejít. „Nad tím vším bdí ještě další software, zjednodušeně řečeno jakási naše centrála, která vše řídí a hlídá. A pokud je to třeba, řídí i elektronické cenovky,” dodává Pavel Kozler.

ZÁSOBU HLÍDÁ KAMERA

Diky kamerám a umělé inteligenci je dnes možné eliminovat vyprodanost na minimum. U nás jde o společný projekt společnosti Unilever a firmy empea s názvem Golden Eye (Zlaté oko). Software, který se naučil rozeznávat každý jednotlivý produkt a do kterého proudí obrazová data z kamery umístěné pod víkem mrazicího boxu, hlídá jeho naplněnost. Pokud zásoba některého z nabízených výrobků klesne pod stanovenou hranici, je systém schopen připravit, a dokonce i odeslat objednávku. Ne všichni provozovatelé prodejen jsou však v současnosti ochotni nechat za sebe rozhodovat software, proto je upraven tak, že návrh objednávky elektronicky zašle odpovědné osobě, která o ní rozhodne. Do budoucna se ovšem předpokládá, že plně automatických objednávek bude přibývat a odpovědnost za dostatečnou zásobu převezme umělá inteligence zcela. Systém je vhodný zejména v prodejnách u čerpacích stanic. Jeho nasazení se osvědčilo v USA, Mexiku a funguje také ve Velké Británii. Kromě samotného monitoringu umí získaná data dále využívat, takže umí ohlídat mrazicí box před ztrátou” a umí predikovat i budoucí prodeje.

POMÁHÁ DIGITÁLNÍ OBRAZ

Nejen při zařizování nové prodejny, ale také u těch, ve kterých již prodej běží, může mnohé procesy urychlit vytvoření digitálního obrazu prodejny.

Díky jedné platformě je pak možné optimalizovat rozložení kategorii, jednotlivé planogramy, komunikovat s personálem a efektivněji řídit procesy. Digitální dokumentace také umožňuje lépe a rychleji získávat zpětnou vazbu skrze fotodokumentaci a store checky, efektivněji tisknout cenovky, přičemž systém umí dokonce vytvářet automatické objednávky,” vypočítává Nikola Piskačová, Head of Direct Support ve společnosti Quant Retail.

Tohle a mnoho dalšího umí stejnojmenný software, který v rámci jednoho systému po zadání dat ukáže, kde a jaké regály se v prodejně nacházejí. Prostřednictvím webové aplikace je možné informace sdílet s marketingovým oddělením, agenturami nebo s externím týmem techniku. Do systému je možné naimportovat také prodejní data a na základě analýzy prostorových a prodejních podílů zjistit, jestli daná kategorie dostala správný prostor.

SLEDUJE PRODEJ ON-LINE

Řešení, s kterým přichází společnost Adastra, nabízí sledování prodejů z polic a paletových vystavení v přímém přenosu. To bylo doposud možné jen v on-linu, čímž získávají silný nástroj pro kontrolu nad prodejním procesem obchodníci v kamenných prodejnách. Jedná se o systém regálů a paletových vystavení, které jsou vybaveny váhovými senzory a které můžou být do lněny ještě o obraz z kamer. Systém umí rozeznat každý vystavený produkt a v případě, že je takových polic a palet v prodejně umístěný dostatečný počet, je možné zjistit, v kterých částech prodejny se prodává nejvíc zboží a o které zboží jde. „Systém také dokáže zaslat upozornění obsluze, že došlo k poklesu naplněnosti regálu a že je zapotřebí ho doplnit. To minimalizuje vyprodanost a zlepšuje zákaznický zážitek,” vysvětluje Petr Žikovský, Head of Sales Development – Retail, Adastra. Získaná data je možné dále zpracovávat a využívat při plánování doby doplňování tak, aby probíhalo mimo prodejní špičku. Díky softwaru je možné lépe zboží umístit nejen v samotné prodejně, ale také optimalizovat formát prodejny, případně porovná vat data z prodejen v různých městech, či dokonce zemích. V neposlední řadě je možné lépe plánovat prodejní akce, efektivněji doplňovat zboží a vytvořit optimální produktový mix.

Pavel Neumann

Social Zpět na začátek