Domů » Případová studie » Společnost Novum Global a první vlna EET.

Informace

První vlna evidence tržeb

První vlna elektronické evidence tržeb je za námi a do spuštění druhé vlny zbývá 16 pracovních dní.

Během první vlny se nám podařilo prodat přes 2 500 registračních pokladen a POS pokladen, a to i přes časovou náročnost a skutečnost, že zákazníci nechávali své rozhodnutí na poslední chvíli. Toto vše se nám podařilo také díky velké podpoře partnerů z naší prodejní a servisní sítě. Tímto bychom rádi za jejich podporu poděkovali. Také se nám dostalo velké množství pozitivních ohlasů na naše produkty, zákaznickou a servisní podporu.

Jak už bylo zmíněno, do druhé vlny zbývá 16 dní a do dnešního dne se počet prodaných pokladen zvýšil na 5 500 kusů a objednávky stále přibývají. Zákazníkům doporučujeme, aby svá rozhodnutí nenechávali právě na poslední chvíli.  Splnění zákona o EET není jen o pořízení vhodného zařízení ale také o vyzvednutí autentizačních údajů, správě údajů na portálu Daňové správy a v neposlední řadě stažení certifikátu.

Názor zákazníka

,, Z internetových diskusí a z ověření na portálu e-tržby vyplynulo, že finanční správa požaduje, aby na účtence z EET byl čas vystavení účtenky ve formátu hodina, minuta ale i sekunda. Protože pokladna CHD3050 toto netiskla, kontaktoval jsem firmu Novum Global a.s., která okamžitě pomocí aktualizace pokladny tento požadavek splnila. Chtěl bych firmě Novum Global poděkovat za rychlou reakci a ze zkušeností, které s touto pokladnou mám, ji doporučit jako velmi vhodné vyřešení tržeb EET a to bez dalších poplatků."


Jiří Tomášek