Domů » Vídeňské setkání s RAVASEM

Vídeňské setkání s RAVASEM

Datum: 09. 03. 2022   •   Autor: Helena Lewingerová   •   Rubrika: Články
Zpět na výpis článků

Jak jsme již nedávno zmiňovali, nizozemská společnost RAVAS je našim dlouholetým partnerem. Její produkty v oblasti průmyslu mají v našem portfoliu významné zastoupení na starosti je mají naši specialisté. Na této konferenci nás zastupoval Bořek Kulhánek –  zástupce značky RAVAS, který se nedávno zúčastnil setkání se zástupci jmenované společnosti RAVAS.

Zúčastnil setkání se zástupci společnosti RAVAS, můžeš nám o něm říct nějaké podrobnější informace?

Ano, jednalo se o celodenní setkání středoevropských zástupců společnosti RAVAS, tedy Slovensko, Maďarsko, Slovensko a Rakousko.

Kde se setkání konalo a jaký byl program?

Konalo se v Rakousku, ve Vídni v krásném Grand Hotelu Mercure Biedermeier. Byla to velmi příjemná akce. Začátek byl v 9 hodin. Prvním bodem programu bylo přivítání a seznámení s novinkami jednotlivých zástupců, které proběhlo prostřednictvím prezentací společností a jejich zástupců. Dále proběhl společný oběd a pokračovali jsme s obecným seznámením s novinkami společnosti RAVAS, jejími plány a strategií.

Jaké jsou tedy plány a strategie společnosti RAVAS?

Jednalo se o představení strategických business plánů na další období na evropské úrovni.

Dalším bodem bylo plánované otevření nového, většího a lepšího zázemí společnosti Ravas v Nizozemí. Dalším zajímavým tématem bylo rychlení výroby, Ravas také aktuálně rozšiřuje svůj profesionální tým.

Měli jste čas také na sdílení zkušeností s ostatními evropskými zástupci společnosti?

Samozřejmě, našim společným cílem je vylepšit spolupráci se svými zákazníky. Sdílením zkušeností získáváme cenné informace, které nám pomáhají vytvářet kombinací produktového řešení a řešení problémů. Tato cesta je pro každého z nás cenným zdrojem informací.

Zaujalo tě nějaké konkrétní téma setkání?

Ano, určitě mě zaujal vzrůstající zájem o informační systémy na poli vážící manipulační techniky. Přesněji poptávka po nestandardním řešení, zákazníci chtějí propojovat své systémy s informačními systémy.

Máš pocit, že jsou pro Tebe taková setkání přínosná?

Určitě, každý trh má svůj vývoj, jak u nás tak v zahraničí. Navíc spojit výrobu s vážením může být složité. Taková setkání pomáhají propojovat zkušenosti, sdílet nové trendy. Předně pak sdílet svá řešení pro naše zákazníky.

Jakým směrem  se podle tebe  posouvá trh s manipulační technikou?

Vývoj všeho nasvědčuje robotizaci a automatizaci. Již dnes ve skladech jezdí vzv bez řidiče, linky na zpracování balíků apod. Ačkoliv bude ještě dlouho trvat než se tyto roboti stanou standardem i v menších společnosti. Ovšem před roboty nejdříve vymizí tužka papír – tedy následné léta budou především o digitalizaci a propojení do systémů.

Na svém facebookovém profilu se zmiňuješ, že Tvoje práce je zároveň Tvým koníčkem, co Tě na ní nejvíc baví?

Náročnost a výzva. Jednak se na zákazníka napojit a navnímat, co přesně potřebuje. Na základě toho najít vhodné řešení, které plní zákazníkovy potřeby i navrhnout dle zkušeností další možnosti, které mohou pomoci. Je to vlastně tvorba, kde začínáte od 0 a to pokaždé.

Za rozhovor děkuji

Bořkovi Kulhánkovi

Social Zpět na začátek