Domů » VÝHODY UMĚLÉ INTELIGENCE (AI) V OBCHODĚ

VÝHODY UMĚLÉ INTELIGENCE (AI) V OBCHODĚ

Datum: 16. 02. 2023   •   Autor: Robert Klíma   •   Rubrika: Aktuality
Zpět na výpis aktualit

Self-checkout, Crime Predictor,AI

Umělá inteligence v obchodě

O umělé inteligenci (AI) slyšíme ze všech odvětví. A ani retailové obchody nejsou v tomto ohledu výjimkou. V některých obchodech se s umělou inteligencí setkáváme, aniž bychom si to uvědomovali, jinde ji můžeme vidět na první pohled (například koncept prodejen Amazon GO). Kdo někdy v prodejně Amazon Go byl, nemá pochyb o tom, že velkou část procesů řídí umělá inteligence.

Obecně se dá říci, že umělou inteligenci v retailových obchodech můžeme spatřovat v podobě počítačového vidění zabudovaných do samoobslužných pokladen, do samoobslužných vah, či kamerových systémů.  Nicméně není to jen o počítačovém vidění, je to také o strojovém učení, plánování či kreativitě. Například přizpůsobení promo akcí v reálném čase, použití strojového učení pro správu zásob či inteligentní řízení celého obchodu atd. To je jen malý výčet toho co vše umělá inteligence v retailu může řešit.

Využití AI se stává standardem a zároveň velkou konkurenční výhodou. Je to kvalitní nástroj s velkou přidanou hodnotou, který pomáhá obchodníkům efektivněji řídit obchod. Jde jen o to jak správně nastavit umělou inteligenci a jak využít její velký přínos.

Tvář prodeje se mění a obchody reagují přímo na zákazníky. Jako by obchody četly myšlenky zákazníků. To vše, díky datům, které od zákazníků získají během jejich nákupů. Nabízí se tak použití umělé inteligence při personalizovaném nakupování, či při nastavování a zefektivnění procesů nakupování, nebo při nastavení ochrany a zabezpečení, vše se může nést ve snaze posílit zákaznickou zkušenost.

Aby mohli obchodníci konkurovat, musí reagovat na své zákazníky jako nikdy dříve, zároveň musí eliminovat zbytečné plýtvání a zefektivnit své běžné procesy. Data jsou pro umělou inteligenci nezbytná. Tato data obchodníci mají možnost získat nebo je již získávají, ale pochopit je a umět je dobře zpracovat, tak aby obchodníkovi přinesla co největší užitek, vyžaduje seriózní inteligenci.

Digitalizace jako nezbytný krok k efektivnímu sběru dat pro umělou inteligenci

Digitalizace v retailu je více než jen digitalizací procesů. Může jít v přeneseném smyslu slova o jakýsi převod dat na statistické údaje, na data, která mohou být využita k lepším obchodním výsledkům. To je možné právě díky umělé inteligenci a digitálním zařízení, která ta data dokáží sbírat a zpracovávat.

Tedy pokud obchody spoléhají na svá starší, byť stále dobře sloužící zařízení, měli by se zamyslet i nad tím, zda není vhodná doba k inovacím. Zde jsou starší analogová zařízení již nedostatečnými zařízeními, ze kterých se relevantní data získat nedají. To může znamenat i jistou ztrátu konkurenceschopnosti.

Umělá inteligence a digitalizace je tak klíčem ke sbírání, generování, uchovávání a zároveň ke zpracování důležitých prodejních dat.

V retailu to může vést k novým zákaznickým zkušenostem, příležitostem k růstu příjmů, k urychlení inovací. To vše pomůže odlišit se od konkurence.

Umělou inteligenci můžete použít k automatizaci marketingových aktivit nebo prediktivní analýze k identifikaci toho, kteří zákazníci pravděpodobně zakoupí určité produkty. Můžeme ji použít i pro pomoc zákazníkům při nákupu na prodejní ploše a tím tak zvýšit zákaznickou zkušenost. Či se výborně hodí k predikci nevhodného či závadného chování zákazníků.

Výhody umělé inteligence

Spuštění umělé inteligence v obchodě tak nabízí mnoho výhod. Edge computing v maloobchodě funguje jako katalyzátor vhledů, shromažďuje a přeměňuje obrovské objemy nezpracovaných dat na cenné a použitelné informace. Představte si roboty, kteří automaticky doplňují regály, digitální značení, které se přizpůsobí zákazníkům, senzory, které sledují vzorce zákaznické návštěvnosti a informují o příležitostech křížového prodeje a dalšího prodeje, či monitoring zákaznického chování, kontrolu zákaznického chování na samoobslužných pokladnách. To vše může znamenat velké množství nezpracovaných dat, které je potřeba někde zpracovat a roztřídit. A následně využít výstupy tak aby co nejvíce zefektivněl proces na prodejně.  Zde ale ve většině případů nemluvíme o to, že na prodejně nějakou dobu sbírám informace z těchto zařízení, a pak je někde zpracuji, vyhodnotím a na základě toho se začnu nějak chovat. Což je většinou proces na dlouhou dobu. Zde se bavíme o real time procesu, kdy se za chodu toto vše děje během pár sekund a výsledná reakce je nám podávána v nějaké formě ihned.

Cloud umožňuje zpracování úloh umělé inteligence, můžeme zde tak uložit a zpracovat velké objemy dat z mnoha různých zdrojů a zároveň ihned vyhodnotit a výsledek přetransformovat v nějakou určitou reakci, kterou přenesu zpět k zákazníkovi.

Speciální typ hlubokého učení umělé inteligence v maloobchodě známý jako počítačové vidění se stále více uplatňuje v kamenných obchodech. Počítačové vidění „vidí“ a interpretuje vizuální data a dává vám oči tam, kde je potřebujete. Otevírá dveře novým případům maloobchodního použití v oblasti zákaznických zkušeností, prognózování poptávky, správy zásob, zabezpečení prodeje a dalších.

Kde všude se může zákazník setkat s umělou inteligencí v obchodě

S umělou inteligencí se může zákazník setkat například při nákupu přes samoobslužnou pokladnu. Není novinkou, že i na samoobslužných pokladnách se dnes využívá počítačové vidění. Například při nákupu alkoholu, může samoobslužná pokladna automaticky ověřit věk nakupujícího. Rozpozná, zda zákazník může alkohol nakoupit či nemůže. Samoobslužná pokladna, díky umělé inteligenci, povolí či zakáže pokračovat v nákupu. Odhalí nestandardní chování zákazníků, a zamezí tak možným ztrátám.

Funkcionalita Crime Predictor

Konkrétně například samoobslužné pokladny od Novum Global disponují funkcí Crime Predictor – tato funkcionalita hlídá nestandardní úkony na samoobslužných pokladnách. To znamená, že dokáže zachytit jakékoliv nevhodné chování zákazníka na úseku samoobslužných pokladen a bezprostředně zakročit.

Z celosvětových výzkumů vyplívá, že každé nasazení samoobslužných pokladen sebou nese zvýšené riziko krádeží. Nárůst krádeží, po nasazení samoobslužných pokladen, se pohybuje kolem 70%.  Je to logické, zákazníci vidí prostor, kde se svým nákupem mohou bez kontroly projít. A tak to zákazníci prostě zkusí.

A tomu je potřeba se bránit. Funkce Crime Predictor je ochranným prvkem s umělou inteligencí, který velkou měrou zajistí, že ve Vašem obchodě k většímu nárůstu krádeží přes samoobslužné pokladny docházet nebude. Funguje na základě počítačového vidění, při kterém zpracovává obrázky a porovnává je real time s databází přednastavitelných vhodných a nevhodných chování. Zároveň má samoučící modul, který zajistí, že se dokáže v reálném čase učit a poučit i z dalších situací. Zákazníci tak nemohou zaměňovat zboží a to ať úmyslně (krádeže) či neúmyslně (chybným výběrem).

Funkcionalita Picklist Assistance

Navíc můžeme s tímto nasadit i další funkcionalitu, rozpoznávání produktů. Tuto funkcionalitu umí jak samoobslužná pokladna, tak samoobslužná váha od Novum Global. PickList asisstance rozpoznává produkty v samoobslužných úsecích. Skrze počítačové vidění a samoučící modul, dokáže s velkou přesností určit, co zákazník dává například na váhu. Funguje to tak, že umělá inteligence porovnává v reálném čase produkt s produkty, které má v databázi. Podle toho vyhodnotí, o jaký produkt se jedná. Zákazníkovi tak na obrazovce dokáže nabídnout správný produkt a zákazník nemusí složitě hledat v nepřehledných databázích.

Samoobslužné váhy s umělou inteligencí

Samoobslužné váhy na samoobslužných úsecích nejsou žádnou novinkou. Není tajemstvím, že zde dochází ke značným ztrátám. Často totiž dochází k záměně zboží, ta může být neúmyslná či úmyslná. Zákazníci si sami váží zboží, a je tak čistě na nich, co vyberou z katalogu, jaký produkt váží. Zde často dochází k chybovosti výběru. Zákazník se splete a označí podobný produkt či úmyslně vybere levnější produkt a tím vznikne ztráta obchodníkovi.

Zabezpečit tuto část, aby k tomu nedocházelo, je někdy složité a často i nákladné. Můžete postavit obsluhu, aby byla zákazníkům nápomocná a zároveň hlídala tento úsek. Nebo můžete namířit na samoobslužné váhy kamery. I v tomto případě ale musí být někde obsluha, která dohlíží na dění okolo samoobslužných vah. A ani to nemusí být optimální řešení, abyste zabránili ztrátám.

Novum Global proto nabízí optimální řešení, která zamezí těmto situacím. Váhu s umělou inteligenci DIGI SM 6000SSP smart. V té je zabudovaná kamera a umělá inteligence, která automaticky detekujte produkty, jakmile je zákazník položí na misku váhy.

Váha s umělou inteligencí používá integrovanou kameru k detekci předmětu a automatickému získávání informací o PLU. Je schopna rozpoznat jak volně položené, tak sáčkované produkty. Poskytuje vysokou přesnost a rychlost rozpoznávání produktu.

Kamera snímá prostor váhy a identifikuje produkt, který se na váhu pokládá. Zákazník tak nemusí složitě hledat v katalogu produktů a rovnou kliká na tlačítko správného produktu, které mu váha sama na dotykové obrazovce nabídne.

Umělá inteligence tak eliminuje chybovost a urychluje vlastní proces vážení. To se pozitivně odrazí v zákaznické spokojenosti a zároveň tím obchodník sníží ztráty. Jde o optimální řešení pro tyto úseky s minimálním zásahem obsluhy. Zákazník již nemá šanci udělat chybu, natož vybrat z katalogu levnější produkt.

Váha SM 6000SSP smart nemusí být nutně použita jen v samoobslužném úseku. Pomůže i v obchodech s ovocem a zeleninou, kde váhu obsluhuje personál.  Obsluha nemusí vyhledávat produkty z katalogu, jednoduše jen klikne na obrazovce na produkt, který nabídne umělá inteligence skrze počítačové vidění. Celý proces vážení je rychlejší, což jistě ocení zákazníci.

Samoobslužné pokladny s umělou inteligencí

Umělá inteligence pomáhá zabezpečit samoobslužné pokladny proti ztrátám a urychluje prodejní proces

Prodej přes samoobslužné pokladny už od počátků trápí nárůst ztrát obchodníků. Část zákazníků se zde pokouší projít bez zaplacení. Např. nenaskenováním položek, záměnou produktů, záměnou čárových kódů drahých položek za levnější, neuvedením správného počtu položek, výběrem levnějších produktů při vážení atd. Proto je u tohoto typu prodeje nutná kontrola. Standardním kontrolním mechanismem je kontrolní váha. Ta se ale dá bez větší námahy obejít, nemluvě o tom, že i tento kontrolní mechanismus dost často absentuje.

Ideální stav u samoobslužné pokladny je tak kombinace několika kontrolních mechanismů.

Novum Global k samoobslužným pokladnám nabízí kontrolní mechanismus Crime Predictor založený na umělé inteligenci. Ten dokonale doplňuje kontrolní vážení a eliminuje tak veškeré možné ztráty.

Crime Predictor je služba, která skrze počítačové vidění, pomáhá eliminovat závadné chování nakupujících. Kamera umístěná ve světelném sloupku sleduje nákupní prostor, po celý čas nákupního procesu. Umělá inteligence umožňuje rozpoznat a porovnat položku s obrázky uloženými v systému. Zákazník tak nemá šanci položku zaměnit, naskenovat jiný produkt či jinak samoobslužné pokladny obejít. V případě, že Crime Predictor zaznamená nestandardní chování, ihned upozorní obsluhu, aby pomohla zákazníkovi dokončit nákupní proces správně.

Crime Predictor zabraňuje ztrátám způsobeným neúmyslným chybným skenováním. Identifikuje podvody s pokladnami a zabraní jim. Snižuje potřebu lidského dohledu u samoobslužných pokladen.

Na samoobslužné pokladně jdou zkombinovat obě popisované funkcionality a navzájem se tak doplňují. Tedy chrání před ztrátami a zároveň urychlují prodej.

Umělá inteligence obsažená ve funkcionalitě Pick List Assistance automaticky identifikuje vážený produkt (např. rajčata, okurky atd.), aniž by musel zákazník ručně procházet nabídku výběru. Zdlouhavý proces výběru správné položky při vážení, je tak vynechán. Umělá inteligence rovnou nabídne správnou položku, kterou zákazník už jen potvrdí. Navíc funkce Crime prediktor zjistí, zda zákazník opravdu do odkladové zóny vložil ten samý vážený produkt. Tedy zabezpečí, aby nedošlo k záměně a tím ke ztrátě, která může díky záměně nastat.

Umělá inteligence navíc poskytuje mnoho informací o zákaznickém chování. Využitím dat, např. délky fronty, analýzu doby zdržení, množství a skladbu nákupního koše, počet návštěv prodejny, vzorce návštěvnosti, preference produktů a dalších prodejních informací, umožní obchodníkům lépe porozumět svým zákazníkům.

Tato data mohou obchodu pomoci určit, zda potřebuje najmout více zaměstnanců, nebo třeba jen přidat dalšího zaměstnance v nejrušnějších dnech.

Všechny tyto informace mohou maloobchodníkům pomoci nastavit a měřit klíčové ukazatele výkonu (KPI) pro analýzu prodejů, služeb a provozních trendů v průběhu času.

Obchodníci, kteří investují do technologií založených na datech, budou vždy o krok napřed. Dokáží lépe přizpůsobit své produkty a služby tak, aby vyhovovaly poptávce spotřebitelů. Dnešní inteligentní řešení mohou kromě nástrojů zabezpečení a prevence ztrát nabídnout mnoho z cenných datových poznatků, což prodejcům zajistí rychlejší návratnost investic do těchto technologií.

Autonomní obchody s umělou inteligencí

Autonomní obchody se samoobslužným systémem nejsou neznámé ani v ČR. Samoobslužný obchod s provozem 24/7 od Novum Global využívá samoobslužné pokladny a samoobslužné váhy s integrovanou umělou inteligencí.

Samoobslužný obchod je navíc vybaven kamerovým systémem s umělou inteligencí a vstupním identifikačním zařízením. To vše lze vybudovat samostatně jako mobilní jednotku, či zakomponovat a upravit ve stávajícím obchodě. Obchodník tak může svůj obchod provozovat ve dvou režimech. Přes den jako obchod s obsluhou a ve večerních a nočních hodinách jako obchod samoobslužný, kde se zákazník obslouží zcela sám.

Díky umělé inteligenci ušetříte čas i peníze. Nákupní a vážící proces je rychlejší, pohodlnější, diskrétnější a zabezpečenější.

Zkrácený článek si můžete přečíst i v novém čísle Retail News na straně 8

Chcete se dozvědět více o self-checkoutech, s čím vším vám může umělá inteligence pomoci? Zeptejte se nás! Rádi vám poradíme!

Robert Klíma

Key Account Manager

mob.: +420 602 461 087

email: klima@novumglobal.eu

Social Zpět na začátek