Změny v zákoně o DPH

Domů / Články / Změny v zákoně o DPH

Změny v zákoně o DPH

Datum: 03. 06. 2019   •   Autor: Helena Lewingerová   •   Rubrika: Články
Zpět na výpis článků

Vážení čtenáři,

dne 1.4.2019 vešly v platnost změny v zákoně o DPH s tím, že nyní platí šestiměsíční přechodné období. Jedná se o následující dvě podstatné změny:

Zaokrouhlení
§ 36 odst. 5 zákona o DPH – Zde je nově stanoveno, že do základu daně se nezahrnuje částka vzniklá zaokrouhlením celkové úplaty při platbě v hotovosti na celé koruny. Dnes není v zákoně uvedeno, jak naložit se zaokrouhlovacím rozdílem (celkové úplaty) a je tolerován postup, kdy je zaokrouhlovací rozdíl jak zatížen DPH, tak vyúčtován bez DPH.

Způsob výpočtu DPH
§ 37 upravuje výpočet daně – Výpočet daně způsobem „zdola“ zůstává stejný (cena plnění bez DPH x sazba daně), mění se způsob výpočtu daně „shora“. Dnes se daň vypočítá tak, že cena včetně daně se násobí příslušným koeficientem (např. pro sazbu DPH 21 % je koeficient 0,1736). Nově se bude daň počítat jako rozdíl ceny včetně daně a ceny bez daně, která bude zjištěna jako podíl ceny včetně daně a částky 1,21 pro základní sazbu daně, 1,15 pro první sníženou sazbu daně a 1,1 pro druhou sníženou sazbu daně.

Příklad: byla dosažená celková tržba ve výši 2000 Kč, a to v sazbě DPH = 21%. Podle stávající metodiky se hodnota DPH vypočte přes koeficient jako součin 2000 * 0,1736 = 347,20 Kč a hodnota základu daně pak odpovídá částce 1652,80 Kč. Podle nové úpravy se ale bude hodnota DPH počítat podle vzorce TRZBA – {TRZBA / [100 + DPH) / 100]}, takže pro výše uvedený příklad tržby by se hodnota DPH vypočítala 2000 – {2000 / [100 + 21) / 100]} = 2000 – 1652,8925… = 347,1075… a to po zaokrouhlení nahoru na 2 desetinná místa odpovídá částce 347,11 Kč a hodnota základu daně pak odpovídá částce 1652,89 Kč.

Řešení v systému GS5
Naše vývojové oddělení proto nyní intenzivně pracuje na programové úpravě pokladního systému GS5, aby byly splněny požadavky na tyto změny. Většina těchto změn bude „neviditelná“.  Některé naopak budou vidět:
Rozšíření hlavičky pokladních dokladů

Hlavička pokladního dokladu se rozšíří o nový údaj „Zaokrouhlení platby“, který bude editovatelný pro všechny „daňové“ předkontace.

Rozšíření EDI exportů pokladních dokladů
Bude rozšířen obecný EDI formát pro export pokladních dokladů tak, že se v hlavičkové části objeví nový povinný údaj zaokrouhlení platby ze záznamu pokladního dokladu.

Dále bude upraveno i generování faktur, prodeje na dodací list, tiskové sestavy a další.
Úpravy aplikace pokladny
Zde bude například vyjmuto zaokrouhlení platby z výpočtu DPH, do pokladní uzávěrky bude přidán samostatný údaj o zarovnání nákupů, upraví se i generování skladových výdejek.

Pokud máte nějaké otázky, neváhejte nás kontaktovat.

Social Zpět na začátek